GOEDE BRONNEN

INGREDIËNTEN DIE BETER SMAKEN

De beste cocktails worden gemaakt met sterke dranken van de beste kwaliteit. En de beste sterke dranken beginnen met de beste ingrediënten. Van het suikerriet dat in onze rum wordt verwerkt, weten we dat we door middel van duurzaamheid hoge normen kunnen garanderen met betrekking tot de smaak, duurzaamheid en veilige werkomstandigheden voor de boeren. Onze samenwerking met Bonsucro, een non-profit organisatie die zich inzet voor duurzaam suikerriet, en andere organisaties zoals Proterra, helpt ons deze doelstellingen te bereiken voor onze Caribische rum.

BELANGRIJKSTE INITIATIEVEN

ONZE VOORTGANG

HOE WE ONZE INGREDIËNTEN INKOPEN

Duurzame herkomst weerspiegelt onze familiewaarden. We werken samen met gecertificeerde suikerrietleveranciers, helpen boeren en hun families en beschermen tegelijkertijd het milieu. Een prachtige synergie voor een groenere toekomst.

ONZE INGREDIËNTEN

We gebruiken drie hoofdingrediënten voor onze symfonie: melasse van wereldklasse, een unieke giststam en plaatselijk bronwater. De kunst van het mengen geeft onze rum zijn glans.

DE ZORG VOOR ONZE WERKNEMERS

We zien onze werknemers als familie en werken samen met Bonsucro-gecertificeerde leveranciers om eerlijke lonen en een veilige werkomgeving te garanderen. Het maakt deel uit van onze voortdurende inzet voor gelijkheid en het bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

BONSUCRO

In 2008 zijn we trots toegetreden als stichtende leden van Bonsucro, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van duurzame suikerrietproductie, -verwerking en -handel wereldwijd.

BODEMGEZONDHEID

We zetten ons in voor de gezondheid van onze planeet door landdegradatie actief tegen te gaan, duurzaam gebruik van ecosystemen te bevorderen en de lokale natuur te koesteren.

GECERTIFICEERDE FABRIEKEN EN BOERDERIJEN

We waarderen onze partnerschappen met gecertificeerde fabrieken en boerderijen en samen houden we ons aan hoge normen voor arbeid, mensenrechten en milieubescherming.

VERPAKKING EN MATERIALEN

We zijn op weg om het plastic in onze verpakkingen met 50% te verminderen en streven naar 100% recyclebare verpakkingen in 2025. Duurzaamheid is niet alleen een doel, het is onze verantwoordelijkheid.

ONZE CARAÏBISCHE RUM WORDT GEMAAKT VAN 100% DUURZAAM GEWONNEN SUIKERRIET.

duurzame herkomst

ONZE INGREDIËNTEN

Onze toewijding aan duurzame herkomst zorgt ervoor dat elk onderdeel van onze Caribische rum, van suikerriet tot water, op verantwoorde wijze is verkregen. Door producenten te steunen en een eerlijke behandeling te bevorderen, vieren we de overvloed van de natuur en onze inzet voor een groenere, rechtvaardigere toekomst.

duurzame herkomst

ZORG VOOR MENSEN

Mensen vormen het hart van BACARDÍ – daarom behandelen we ze als familie. Onze suikerrietleveranciers voor onze Caribische rum zijn Bonsucro-gecertificeerd voor duurzaamheid, wat betekent dat ze zich houden aan wereldwijde richtlijnen op het gebied van welzijn, gezondheid, veiligheid van werknemers en lonen. Deze richtlijnen, waaronder nultolerantie voor kinderarbeid en discriminatie, hebben geresulteerd in een vermindering van het aantal ongelukken op zowel fabrieks- als boerderijniveau. We geloven in een eerlijk loon en een veilige werkomgeving voor iedereen.

duurzame herkomst

ONZE DOELEN BEREIKEN

We streven naar blijvende verandering door bewuste keuzes te maken. Onze ambitieuze doelen zijn gericht op de volgende grondstoffen: papier, karton en verpakking. Hoewel de hoofdgrondstof van onze Caribische rum 100% duurzaam geproduceerd wordt, streven we ernaar om alle andere grondstoffen op hetzelfde niveau te brengen. Deze doelen zijn afgestemd op de doelstelling van duurzame ontwikkeling van de VN en zorgen voor een positieve, blijvende impact.

Onze Bonsucro-certificering betekent dat er goed voor onze werknemers wordt gezorgd.